Dla miłośników historii i sztuki sakralnej Wrocław jest miastem wyjątkowym. W czasie wycieczki po terenie stolicy Dolnego Śląska można się spotkać z unikalną kolekcją budowli, które swą formą mogą zachwycić każdego. Zabytkiem, któremu przewodniki po Wrocławiu poświęcają najwięcej uwagi, jest katedra na Ostrowie Tumskim. Co warto wiedzieć na jej temat?
 
Z kart historii
Katedra na Ostrowie Tumskim to jeden z najważniejszych zabytków sakralnych na terenie Dolnego Śląska, a jednocześnie – jedna z najwspanialszych wizytówek Wrocławia. Jej potężna sylwetka przyciąga uwagę, a wspaniałe detale sprawiają, że zwiedzanie tej świątyni dla każdego z nas może się stać wspaniałą przygodą. Obecny wygląd katedry to efekt trwającej kilka wieków budowy i rozbudowy katedry. Jakie są jej dzieje? Wiadomo, że już w okresie wczesnego średniowiecza istniała świątynia, w miejscu której w połowie XII wieku wzniesiono romański kościół. Budowla ta powiększała się z kolejnych wiekach. W XIII stuleciu powstało gotyckie prezbiterium, wkrótce też powstały kościelne wieże. W XV wieku dobudowano kaplice boczne, z kolei w wieku XVI kościół wzbogacił się o nowy portal. Warto tu podkreślić, iż portal ten był jednym z pierwszych dzieł sztuki renesansowej, jakie pojawiły się na ziemiach śląskich. Dzięki regotyzacji, przeprowadzonej w wieku XIX, kościół utrzymał swój średniowieczny wygląd, choć w jego wyposażeniu tuż przed wybuchem II wojny światowej dominował barok. Wojna to czas poważnych zniszczeń dla Wrocławia i jego zabytków. Katedra na Ostrowie Tumskim jest jednym z tych obiektów, które po wojnie wymagały gruntownej odbudowy. Wpłynęło to m. in. na wystrój kościelnego wnętrza, w którym pojawiło się sporo dzieł sztuki pochodzących z innych, zniszczonych w czasie wojny kościołów dolnośląskich. Jak dziś prezentuje się ten zabytek?
 
Katedra wrocławska – perełka gotyckiej architektury
Katedra wrocławska jest trójnawową bazyliką, która już samymi swymi rozmiarami może zadziwić zwiedzających. Nawa główna liczy sobie 68 m długości i prawie 23 m wysokości, a jej szerokość dochodzi do 8 metrów. Ważnym elementem wrocławskiej panoramy stały się wieże tej katedry. Mają one aż 91 metrów wysokości i są najwyższymi wieżami kościelnymi na terenie miasta. A jakie zabytki można zobaczyć we wnętrzu tej świątyni?
Wśród tych dzieł sztuki, które zdobią wnętrze wrocławskiej katedry, miejsce bardzo ważne zajmuje późnogotycki tryptyk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z 1522 roku. Ten cenny zabytek znajduje się w prezbiterium, którego kolejną ważną ozdobą są witraże przedstawiających św. Jana Chrzciciela i św. Wincentego oraz św. Bartłomieja (patrona Piastów). Uwagę przyciąga też piękna ambona oraz liczne nagrobki i epitafia, wśród których ujrzeć można zabytki z XIV – XVIII wieku. W tej grupie zabytków miejsce szczególne zajmują nagrobki biskupów Przecława i Rotha, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć. Katedra wrocławska może się tez pochwalić ogromną ilością kaplic (jest ich aż 20). Każda z nich przyciąga ciekawymi dziełami sztuki, każda z nich może oczarować swą formą. Wśród tych kaplic, które wzbudzają najwięcej emocji, znajduje się gotycka kaplica Mariacka. Na miłośników sztuki barokowej czekają z kolei takie perełki, jak kaplica św. Elżbiety oraz kaplica Bożego Ciała. W kaplicach tych można podziwiać dzieła najwybitniejszych artystów ówczesnej Europy, przy czym wyjątkową rolę odgrywają tu dzieła artystów rzymskich, praskich oraz wiedeńskich.
 
Katedra, którą może się pochwalić Wrocław, jest jednym z ciekawszych zabytków sztuki sakralnej na ziemiach polskich. Kto w czasie wycieczki po tym mieście zechce lepiej poznać jego najpiękniejsze budowle, ten koniecznie powinien tu zajrzeć.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.