Wrocław to miasto wielokulturowe, na terenie którego do dziś żyją obok siebie katolicy i Żydzi. Ze społecznością żydowską wiąże się też wiele zabytków i atrakcji, którym w trakcie wycieczki po stolicy Dolnego Śląska warto się dokładniej przyjrzeć.
Wrocław może się pochwalić ciekawymi zabytkami, które przetrwały na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, wyznaczonej już w XII wieku. Mimo zniszczeń wojennych, do dziś we Wrocławiu przetrwały dwie synagogi. Otwarta w roku 1829 Synagoga Pod Białym Bocianem jest jedną z ważniejszych atrakcji miasta, a jej piękny wygląd i ciekawy wystrój wnętrza sprawiają, że turyści chętnie poświęcają jej swój czas. Ta bożnica w dalszym ciągi służy społeczności żydowskiej, w jej wnętrzu mieści się również Centrum Edukacji i Kultury Żydowskiej. Drugim cennym zabytkiem jest Mała Synagoga z 1945 roku. We Wrocławiu zachowały się też dwa cmentarze żydowskie: stary i nowy. Każdy z nich może się pochwalić pięknymi macewami i ohelami, dzięki którym pamięć o dawnych mieszkańcach Wrocławia trwa do dziś. Te nekropolie mogą każdego oczarować swym pięknem, zatem i im warto poświecić nieco więcej uwagi podczas wycieczki po Wrocławiu i jego żydowskich zabytkach.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.