Wrocław to czwarte pod względem wielkości i ilości mieszkańców w naszym kraju, o powierzchni wynoszącej blisko trzysta kilometrów. Oczywiście nie zawsze tak było, bo Wrocław rozwijał się przez okres ponad tysiąca lat, a historia osad na jego terenie jest jeszcze dłuższa, bo sięga pierwszych wieków naszej ery. Pierwsza oficjalna wzmianka o Wrocławiu pochodzi dokładnie z roku tysięcznego. Wtedy właśnie powstały cztery biskupstwa, a jednym z nich było właśnie wrocławskie. Oczywiście tamtych czasach liczna ludności diametralnie się różniła od tego, co mamy teraz. Tysiąc lat temu jedno z największych miast na terenie Polski miało mniej mieszkańców, niż mają niewielkie, współczesne wioski, pierwsze wiarygodne źródła mówią bowiem o pięciu tysiącach w roku 1200. Przez kolejne lata ludność Wrocławia systematycznie się zwiększała, wraz z tym powiększało się również samo miasto. W roku 1600, czyli czterysta lat później, Wrocław liczył już około czterdziestu tysięcy mieszkańców, a po kolejnych dwustu latach ich liczba przekroczyła sto tysięcy, co w naszych czasach już robi pewne wrażenie. Przez całą historię Wrocławia przeprowadzono kilka dokładnych spisów, z których można się dowiedzieć, ilu stałych mieszkańców żyło w danym okresie. Pierwszy z nich było zrobiony w roku 1749, i w archiwach pozostała po tym liczba 49 986, w tym 16 520 na przedmieściach. Takich spisów było jeszcze w historii miasta kilkanaście, ostatnie odbyły się już we współczesnych czasach, a dokładniej w latach 2011-2013.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej ludność we Wrocławiu liczyła trochę ponad sześćset tysięcy mieszkańców, czyli porównywalnie do tego, co obecnie. Jednak działania wojenne sprawiły ogromne spustoszenia zarówno w samym mieście, jak również wśród jego mieszkańców, w roku 1945 spadła do około dwustu tysięcy. Jednak miasto szybko zostało odbudowane, a ilość jego mieszkańców zaczęła dynamicznie rosnąć. Już w roku 1950 wynosiła trzysta tysięcy, a dziesięć lat później już ponad czterysta. Sześćset tysięcy zostało przekroczone pod koniec lat siedemdziesiątych i od tego czasu tempo rozwoju miasta znacznie zwolniło. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba mieszkańców waha się mniej więcej na podobnym poziomie, czyli między 630 a 640 tysięcy. Ostatnie kilka lat przyniosły jednak powolny spadek liczby stałych mieszkańców, i zjawisko to jest coraz bardziej widoczne. Na szczęście statystyki wyrównują studenci, których ilość szacuje się na blisko sto pięćdziesiąt na studiach stacjonarnych i kilkadziesiąt tysięcy na zaocznych.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.