Wrocław jest miastem o ponad tysiącletniej historii. Pierwsze wzmianki pochodzą już z pierwszych wieków naszej ery, a dokładnie w roku 1000 zostało założone jedno z czterech biskupstw, którego głównym miastem był właśnie starodawny Wrocław. Przez kolejne lata Wrocław pełnił coraz większą rolę w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, przez Galla Anomina został nawet zaliczony do jednej z trzech najważniejszych stolic w Królestwie Polskim. Na pewno w dużym stopniu przyczyniło się do tego położenie Wrocławia, w nim przez wieku krzyżowały się dwie bardzo ważne szlaki handlowe w Europie, czyli Via Regia i Szlak Bursztynowy. To tymi szlakami przez setki lat wędrowały karawany kupców, przywożąc do miasta nie tylko ogromne ilości różnorodnych towarów, ale także nowe zwyczaje i wieści ze świata. Dzięki temu miasto prężnie się rozwijało i trwa to do dnia dzisiejszego, bowiem i współcześnie Wrocław jest jednym z największych miast w naszym kraju. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje czwarte miejsce, na stałe mieszka w nim około sześćset tysięcy ludzi, a kolejne kilkadziesiąt to studenci, którzy uczą się na wrocławskich uczelniach. Wrocław zajmuje również jeden z największych obszarów wśród polskich miast, jego powierzchnia to blisko trzysta kilometrów kwadratowych.

Na pewno ogromny wpływ na tak dynamiczny rozwój Wrocławia na przestrzeni dziejów miało jego położenie geograficzne. Wrocław leży u podnóża Sudetów, w samym centrum bardzo rozległej Niziny Śląskiej, na tak zwanej Równinie Wrocławskiej. Przez miasto przepływa siedem rzek, z których największa Odra stanowi bardzo ważny węzeł wodny, jeszcze do niedawna z Wrocławia regularnie pływały statki nad morze. Wrocław jest miastem bardzo rozległym, w kierunku północ-południe odległość między końcowymi punktami wynosi blisko dziewiętnaście kilometrów, a od zachodu na wschód jest to blisko trzydzieści kilometrów. Wrocław mimo że leży blisko gór, to zaliczany jest do miast nizinnych, największa wysokość nad poziomem morza wynosi zaledwie 148 metrów. Z kolei najniżej położony punkt to zaledwie 107 metrów, więc całkowita różnica wynosi około czterdziestu metrów. Bardzo duże znaczenie dla położenia Wrocławia ma przepływająca przez niego Odra. Dzieli ona miasto na dwie części, połączone ze sobą kilkunastoma kolejowymi i drogowymi mostami. Często nazywany jest także miastem dwunastu wysp i stu dwunastu mostów, rzeczywiście Odra na terenie miasta tworzy wspaniałą przyrodę. Niestety takie położenie ma także swoje wady, wielu mieszkańców Wrocławia do dnia dzisiejszego pamięta ogromną powódź sprzed kilkunastu lat, które zatopiła dużą część miasta i spowodowała ogromne zniszczenia.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.