Łączne koszty reklamy dla poszczególnych stron przedstawione zostały na powyższym wykresie. Widać na nim, że starano się, aby wyszły one na bardzo podobnym poziomie. Na podstawie wcześniej opisanych założeń, średnia łączna kwota reklamy każdej ze stron powinna wynieść ok. 1750 zł. Założenia te udało się idealnie wykonać w przypadku dwóch stron pozycjonowanych za pomocą systemów wymiany linków. Z powodu stałych opłat miesięcznych za wynajem punktów nie było to trudne zadanie. Niewiele niższe koszty wynoszące 1600 zł zainwestowano w stronę pozycjonowaną za pomocą systemu Adder. Natomiast wyższe koszty wygenerowały domeny Wrocław oraz Wrocław. Spowodowane to było specyfiką przeprowadzanych badań i bardzo zróżnicowanymi kosztami poszczególnych usług świadczonych dla tych stron. Jak widać na powyższym wykresie, nie były to jednak strasznie ogromne odstępy od zakładanej kwoty. Odstępstwa te pozwoliły za to, na profesjonalne przeprowadzenie badań na wszystkich stronach. Warto zauważyć, że największe koszty poniesiono na stronę Wrocław, dlatego pozycjonowanie stron przez firmy zajmujące się tym profesjonalnie jest takie drogie.

 

Zyski z poszczególnych miesięcy przestawiono na powyższym wykresie. Z powodu bardzo ścisłej zależności pomiędzy liczbą klientów, a zyskami generowanymi przez poszczególne strony, łatwo zauważyć, że otrzymane wykresy z obu statystyk są prawie identyczne. Różnią się jedynie skalą i jednostką na jednej z osi. Oznacza to, że każdy klient podpisując identyczną (jak pozostali) umowę, generuje firmie takie same zyski. Ciekawą rzeczą jest to, że aby uzyskać zyski miesięczne na poziomie ok. 13 tys. miesięcznie, najlepsza z pozycjonowanych stron potrzebowała ok. sześciu miesięcy ciągłego pozycjonowania. Natomiast strona reklamowana za pomocą linków sponsorowanych w Google Adwords nie wymagała żadnych wcześniejszych przygotowań, a również wygenerowała takie same zyski w ciągu miesiąca. Jest to bardzo przydatna wskazówka szczególnie dla firm dopiero rozpoczynających swoją reklamę w Internecie. Odnosząc się do pozycji stron w wyszukiwarkach, osiąganych w ciągu trwania badań, łatwo zauważyć, że pozycjonowane strony

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.