dobrym. Około dwukrotnie gorszy wynik otrzymano dzięki wykupieniu mailingu, natomiast inwestycja w banery na stronach internetowych oraz linki sponsorowane w wyszukiwarce Google przyniosły po ok. 250 odwiedzin na miesiąc. Nie są to zbyt optymistyczne wyniki dla działalności firmy. Jednak przede wszystkim liczą się uzyskani z nich klienci, ponieważ same odwiedziny nie przynoszą zysków firmie.

 

Łączna liczba odwiedzin przydaje się podczas analizy całości przeprowadzanych badań. Ponieważ liczby odwiedzin dla poszczególnych miesięcy znacznie się od siebie różniły, powyżej przedstawiono wykres ukazuje zsumowane ilości odwiedzin dla każdej ze stron z osobna. Niestety ze względu na dużą rozbieżność w ilościach odwiedzin, wymagane było zastosowanie wykresu logarytmicznego. Jak widać na wykresie największą liczbę odwiedzin uzyskała strona Wrocław, a najmniejszą wrocław. . Wśród pozostałych stron największą łączną liczbę odwiedzin uzyskała pozycjonowana strona Wrocław. Widać więc, że pozycjonowanie tą metodą jest bardzo efektywne i pozwala na uzyskanie sporej liczby odwiedzin. Obydwa rodzaje systemów wymiany linków zajmują środkowe pozycje.

 

Liczba odwiedzin podstron jest również ważnym elementem. Pozwala na wychwycenie sztucznych kliknięć lub obserwowanie zainteresowania stroną przez klientów. Jak widać powyższy wykres różni się nieznacznie od wykresu z liczbą odwiedzin strony. O ile większość z przebadanych stron zachowuje się bardzo naturalnie (czyli wraz ze wzrostem liczby odwiedzin strony, rośnie proporcjonalnie liczba odwiedzin podstron) o tyle strona Wrocław zachowuję się inaczej niż można by przypuszczać. Od pierwszego okresu badań widać, ze w przypadku mailingu spora część osób po odwiedzeniu strony głównej witryny opuszczała stronę. Powodowało to sporą liczbę wejść na stronę, lecz widać tutaj słabe zainteresowanie osób ofertą. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku reklamy za pomocą banerów oraz linków sponsorowanych. Pomimo mniejszej liczby odwiedzin, okazuje się, że odwiedzono większą liczbę podstron. Znaczy

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.