skorzystanie z oferty. Niestety nie zawsze jest to regułą. Poniższe liczby pokazują ile osób fizycznie odwiedziło daną stronę.

 

Ważnym parametrem strony jest liczba odwiedzonych podstron. Dzięki porównaniu poniższych statystyk z powyższą tabelą, można wyciągnąć wnioski na temat ilości osób faktycznie odwiedzających stronę i zainteresowanie ich ofertą. W poniższej tabeli podane są liczby przeglądanych podstron wraz ze stroną główną.

Ilość klientów zainteresowanych ofertą może być bardzo różna. Przeważnie klienci wahają się przed podjęciem decyzji o zakupie i wysyłają zapytania dotyczące oferty, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Większa liczba zapytań oznacza większą liczbę potencjalnych klientów. Część klientów wysyła zapytanie tylko w kwestiach informacyjnych, część jest zainteresowanych ofertą, a część chce po prostu zawrzeć umowę. Dlatego każde zapytanie musi być traktowane indywidualnie. Liczba osób pytających na temat oferty, znajdującej się na stronie internetowej, podana jest w tabeli poniżej.

 

Jednak osoby wysyłające zapytania nie są najważniejsze. Najważniejsi są faktyczni klienci którzy zdecydowali się na zakup oferowanych usług. To właśnie od nich zależy przyszłość firmy, czy firma osiągane zyski czy straty. Z samych zapytań ofertowych firma nie opłaci rachunków. Liczba klientów przekłada się bezpośrednio na finanse firmy. Statystyki dotyczące liczby klientów, którzy zdecydowali się skorzystać z usług świadczonych przez firmę, znajdują się w poniższej tabeli.

Koszty reklamy ustalone zostały w ten sposób, aby koszty reklamowania każdej ze stron były na podobnym poziomie. Przyjęto średni budżet dla każdej z reklamowanych stron na poziomie ok. 250 zł na miesiąc. Jest to kwota wystarczająca na wykupienie odpowiedniej ilości punktów w systemach wymiany linków. W niektórych przypadkach kwota ta została nieznacznie przekroczona, aby przeprowadzane badania nie uległy zakłóceniu. W poniższej

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatyczne 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.