tabeli zostały przedstawione koszty reklamy każdej ze stron z osobna z podziałem na miesiące oraz łączne podsumowania kosztów dla każdej ze stron, dla każdego miesiąca oraz wszystkich razem.

 

Zyski z reklamy pokazują, czy marketing strony był skuteczny. Jeśli strona nie przynosi zysku, znaczyć może to tylko jedno – trzeba zmienić sposób reklamowania tej strony. Niekiedy jednak trzeba czekać po kilka miesięcy na efekty swojej pracy i dopiero wtedy można zacząć oceniać skuteczność prowadzonych działań. W zależności od zastosowanych metod marketingu, strona może przynieść bardzo duże zyski, lub nie przynieść ich w ogóle. Dane z kwotami uzyskanymi dzięki reklamie poszczególnych stron znajdują się w poniższej tabeli. Zyski te zostały rozgraniczone również na poszczególne miesiące, aby móc porównać skuteczność każdej z metod z osobna oraz sprawdzić po jakim czasie reklama przynosi zamierzone rezultaty.

 

Bilans zysków i strat jest najważniejszym elementem badań. Oblicza się go na podstawie różnicy zysków i strat. Pozwala określić, które z przeprowadzony działań marketingowych, po odjęciu kosztów, przyniosły zyski oraz które z nich przyniosły straty. Bilans ten najlepiej obrazuje, którą metodę wybrać, aby uzyskać największe zyski, a których metod należy unikać. W poniższej tabeli przedstawiony został bilans zysków i strat dla każdej z badanych metod marketingu.

 

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatyczne 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.