akceptowane katalogi stron, strony tworzone za pomocą generatorów treści, autoblogi oparte o czytnik rss, kopie Wikipedii, strony łamiące prawo i itp. Podstrony serwisów dodanych do systemu Statlink poddawane są szczegółowej weryfikacji i selekcji, między innymi pod kątem ich zaindeksowania w wyszukiwarkach, ilości zawartych na nich treści oraz poprawności działania. Podstrony nie spełniające wymogów systemu są odrzucane przez system. Punkty otrzymywane są za faktycznie rozmieszczone linki na podstronach. Dzięki ostrym kryteriom oraz nowatorskiemu algorytmowi każdy użytkownik ma zagwarantowaną emisję swoich linków i treści reklamowych na wartościowych podstronach serwisów rys. 28 .

 

Zasięg i intensywność promocji witryn w systemie zależy od ilości posiadanych w systemie punktów. Użytkownik promujący swoje linki płaci za pomocą punktów właścicielom stron dodanych do systemu, na których te linki są emitowane. Im strona jest wartościowsza (wyższy PR, staranniejsza szata graficzna) tym więcej punktów przyznanych jest dla jej właściciela za każdy emitowany na niej link i analogicznie tym większa ilość punktów pobierana jest od właściciela linku za jego emisję. System pośredniczy więc pomiędzy użytkownikami w wynajmie powierzchni reklamowych na ich witrynach. Środkiem płatniczym w tej wymianie są punkty systemowe rys. 29 .
Źródłem punktów w systemie Statlink są własne strony internetowe użytkowników wniesione do systemu jako powierzchnie reklamowe. Na tych powierzchniach emitowane są link, którymi zarządza system. System umożliwia transfer punktów pomiędzy użytkownikami systemu. Użytkownicy nie posiadający stron w systemie mogą nabyć punkty od innych użytkowników, dzięki temu mogą od razu korzystać z systemu, nawet nie posiadając w nim żadnych stron rys. 29 .

 

Wielkość i dynamikę przyrostu emisji linków w zasobach systemu określa się za pomocą ilości przydzielanych linków dziennie, oraz całkowitej ilość linków przydzielanej dla danej frazy bądź grupy fraz. Ciekawą funkcją jest tematyczne targetowanie linków, poprzez wybranie docelowej kategorii tematycznej. Dzięki

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.