Dystrybucja za pośrednictwem Internetu jest o wiele bardziej korzystna dla przedsiębiorstwa niż dystrybucja przeprowadzana w tradycyjny sposób, ponieważ firma nie ponosi tak dużych kosztów, związanych z jej procesem. Ponadto wykazuje wyższą skuteczność. Na przebieg procesu dystrybucji wpływa kilka czynników, takich jak kanały dystrybucji i fizyczny przepływ towarów. Bezpośrednio przez sieć internetową można dostarczać tylko niektóre produkty, między innymi oprogramowanie, informacje, pliki muzyczne i video. W przypadku innych artykułów dystrybucja przez Internet przebiega jedynie częściowo i ogranicza się do wyboru produktu i złożenia zamówienia przez klienta rys. 2, 3, 4 .

            Bardzo istotna w procesie dystrybucji jest długość kanałów. Choć początkowo przewidywano, że dzięki sieci internetowej dojdzie do wykluczania pośredników, a bezpośrednie kanały dystrybucji będą cechą charakterystyczną handlu elektronicznego, okazało się, że Internet stwarza wiele możliwości dla osób zajmujących się pośrednictwem. Bezpośrednie kanały dystrybucyjne są skuteczne w kwestii luksusowych produktów oraz kiedy na rynku istnieje niewiele firm oferujących dany produkt. Żeby pozyskać jak największą liczbę nabywców produktów powszechnie używanych, dla firmy niezbędna jest działalność pośredników. Pośrednicy sprzedaży zakładając sklep internetowy i kontaktując się z dostawcami produktów, mogą liczyć na wysoki udział w zyskach płynących ze sprzedaży. Pośrednikami w handlu elektronicznym są również agenci sprzedaży, wyszukiwarki internetowe oraz współpracownicy programów asocjacyjnych rys. 2, 3, 4 .

            Obsługa finansowa zakupu należy do najtrudniejszych zadań, jakie stawia przed przedsiębiorstwem dystrybucja za pośrednictwem sieci internetowej. Dane znajdujące się na serwerze sprzedawcy powinny być zabezpieczone przed działalnością hakerów. Podczas przeprowadzania transakcji dochodziło początkowo do wielu problemów, co skłoniło do stworzenia metod szyfrowania przesyłanych informacji. Wysokość obrotów zależy od bezpieczeństwa transakcji, dlatego powinno się zadbać o to, aby zostały zastosowane rozwiązania, mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie danych rys. 2, 3, 4 .     

            Dość istotnym elementem handlu elektronicznego są katalogi sieciowe, które stanowią połączone ze sobą witryny internetowe, na których zostały

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.