czasie przygotować i przekazać go konkretnej osobie, a także przekształcić go w ten sposób, aby oddziaływał na odbiorcę. Choć najlepszym narzędziem, z którego korzysta marketing bezpośredni jest poczta internetowa, użytkownicy mają w większości negatywny stosunek do reklam za jej pomocą. Istnieją dwa rodzaje reklamy za pomocą elektronicznej poczty. Jeden typ stanowią masowe przekazy reklamowe, niechciane przez internautę, natomiast drugi jest pocztą bezpośrednią, która wysyłana jest jedynie po wyrażeniu zgody przez odbiorcę. Pierwszy rodzaj reklamy jest również określany mianem spamu i może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek firmy. Drugi rodzaj reklamy określany jest mianem newslettera, który powinien być odpowiednio zredagowany. Przekaz powinien zawierać konkretne informacje, które zachęcą odbiorcę do skorzystania oferty. Na końcu wiadomości powinien być umieszczony podpis w formie stopki, który będzie zawierał np. adres do strony internetowej firmy. Bardzo ważnym elementem jest umieszczona w wiadomości klauzula, umożliwiająca odbiorcy rezygnację z otrzymywania newslettera rys. 9 .
Internet jest idealnym narzędziem, które jest z powodzeniem wykorzystywane do budowania więzi społecznych wśród klientów przedsiębiorstwa. Powstało wiele stron internetowych, które dostarczają rozrywek, umożliwiają zamieszczanie opinii o produkcie, a przede wszystkim dają użytkownikom produktu możliwość komunikacji. Wpływa to na wzrost lojalności klientów wobec firmy. Zainteresowanie wokół ośrodka internetowego tworzą gry, które są udostępniane internautom za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej, bądź też usługi telnet. Aby możliwa była interakcja społeczna, użytkownicy mają możliwość wspólnej gry oraz kontaktu z innymi uczestnikami rys. 3, 9 .
Firmy oferują także usługi, takie jak wysyłanie kartek z życzeniami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może wybrać pozycję spośród kartek zamieszczonych na stronie internetowej, bądź też stworzyć własną. Następnie na podany adres jest wysyłane powiadomienie, dzięki czemu adresat odbiera życzenia ze strony internetowej. Znaczna część witryn oferuje usługi chat, które dają internautom możliwość spotkania się. Firma może sprawować nadzór nad przebiegiem dyskusji lub pozwala jej się rozwijać. Bardzo często, w celu skupienia uwagi dużej liczby użytkowników, organizowane są wirtualne spotkania ze sławnymi osobistościami, a przebieg

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.