porównaniu do reklamy w innych mediach i ciągle wzrasta, a firmy coraz częściej decydują się na internetowe kampanie reklamowe rys. 1, 2 .

Do tradycyjnych środków promocji produktu zalicza się reklamę, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą, public relations i publicity, a także promocję sprzedaży. Środki promocji produktu w Internecie wyglądają nieco inaczej. Pierwszym z narzędzi marketingu internetowego jest promocja uzupełniająca, która powinna wywierać wpływ na decyzję zakupu. Istnieje szeroka gama technik stosowanych w promocji internetowej. Do odwiedzenia stron internetowych, bądź też dokonania zakupu, użytkowników Internetu zachęcają kupony, obniżki cen, bezpłatne próbki, premie, różnego rodzaju konkursy i loterie, atrakcyjne promocje krzyżowe i łączone oraz przykuwające uwagę multimedialne prezentacje rys. 3, 7 .
Dzięki umiejętnemu zastosowaniu wyżej wymienionych instrumentów promocji, firma uzyska rzeszę nowych klientów i doprowadzi do wzrostu świadomości marki. Kupony są jednym z najlepszych narzędzi promocji i zostały udostępnione użytkownikom Internetu. Dzięki sieci internetowej mogą oni wydrukować kupony, które nakłaniają do wizyty w danym punkcie sprzedaży, gdzie zostają zrealizowane. Kupony można znaleźć także w prasie, a konsumenci mają do nich przyjazny stosunek. Internet umożliwia połączenie dystrybucji kuponów ze zbieraniem danych o potencjalnych klientach. Wówczas internauta musi dodatkowo wypełnić formularz danymi osobowymi rys. 3, 7 .
Dystrybucja kuponów może odbywać się za pośrednictwem specjalistycznych serwisów internetowych, takich jak np. Hot Coupons. Skorzystanie z pośrednictwa tego rodzaju witryn, jest dobrym rozwiązaniem, zważywszy na to, że ich użytkownicy stanowią grupę zainteresowanych udziałem w promocji odbiorców. Świetnym sposobem promocji produktu, są próbki artykułu. Pozwalają one konsumentowi zapoznać się z produktem i przywiązać się do niego. Artykuły, których dystrybucja przebiega za pośrednictwem Internetu, mogą być np. multimedia, oprogramowanie i informacje rys. 3, 7 .
W przypadku, gdy dystrybucja produktów nie odbywa się poprzez sieć internetową, medium staje się środkiem nawiązania kontaktu i porozumienia z konsumentami, a także sposobem na gromadzenie o nich danych, które mogą

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.