Następny rozdział opisuje przygotowania do przeprowadzenia badań. Znalazły się w nim opisy tworzenia stron na których zostaną przeprowadzone badania, opis przygotowań zaplecza do pozycjonowania jednej z badanych stron oraz opisy sklepów internetowych przygotowanych do sprzedaży oferowanych usług. Znalazły się tutaj również opisy usług oferowanych przez firmę oraz informacje o wszelkich pozostałych czynności wykonanych w celu bezproblemowego przeprowadzenia badań.
W kolejnym rozdziale zostały opisane badania przeprowadzone na stronach. Każda ze stron została dokładnie opisana pod względem przeprowadzonych na niej badań. Również wszystkie sprawdzane metody marketingu został dokładnie przedstawione oraz opisany został cały przebieg wykonywanych czynności. Zostały również przedstawione dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia konkretnych badań oraz wykonywanych zmian w ich przeprowadzaniu.
Piąty rozdział zawiera wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawione zostały w nim m.in. liczba odwiedzin każdej ze stron, ilość zapytań klientów, liczba klientów którzy podpisali umowę, koszty reklamy, zyski oraz bilans zysków i strat. Wszystkie zebrane dane zostały podzielone na miesięczne okresy, dzięki temu można analizować każdy miesiąc przeprowadzania badań z osobna. Sposób ten pozwala również na obserwacje skuteczności działań marketingowych wprowadzanych w danym miesiącu badań.
W następnym rozdziale zostały omówione otrzymane wyniki. Wyniki badań zostały zestawione ze sobą i porównane na kilka różnych sposób. Dzięki temu udało się znaleźć najbardziej opłacalną metodę marketingu internetowego zarówno w stosunku do jednego miesiąca, jak i dla całego okresu badań. W rozdziale zestawiono wyniki badań poszczególnych stron, porównano skuteczność pozycjonowania stron różnymi metodami i wybrano tą metodę, która daje najlepsze rezultaty. Otrzymane wykresy pozwoliły na odrzucenie najmniej skutecznych metod promocji stron internetowych.
Dodatkowo do pracy zostały dołączone pozycje w wyszukiwarce Google zbierane codziennie przez cały okres przeprowadzania badań. W załączniku znajdują się wszystkie dane zebrane podczas trwania badań. Ilość zebranych danych jest ogromna, dlatego trudno byłoby je wszystkie umieścić w pracy.

 

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.