Czasami wstążka Power Pivot zniknie z menu, jeśli program Excel określa, że dodatek jest destabilizuje pracę Excel'a. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli program Excel zostanie nieoczekiwanie zamknięty gdy jest otwarte okno Power Pivot. Aby przywrócić Power Pivot, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Plik > Opcje > Dodatki.
 2. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Elementy wyłączone > Przejdź.
 3. Zaznacz pozycję Microsoft Office Power Pivot, a następnie kliknij pozycję Włącz.

Jeśli wykonanie poprzednich kroków nie spowoduje przywrócenia wstążki dodatku Power Pivot lub jeśli wstążka znika po zamknięciu i ponownym otwarciu programu Excel, spróbuj zrobić tak:

 1. Zamknij program Excel.
 2. Wskaż pozycję Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie regedit.exe.
 3. W Edytorze rejestru rozwiń następujący klucz rejestru:

Jeśli masz program Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 15.0 > User Settings.

Jeśli masz program Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > 16.0 > User Settings

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję PowerPivotExcelAddin, a następnie kliknij pozycję Usuń.
 2. Przewiń ekran Edytora rejestru z powrotem do góry.
 3. Rozwiń pozycję HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Office > Excel > Addins.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję PowerPivotExcelClientAddIn.NativeEntry.1, a następnie kliknij pozycję Usuń.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Otwórz program Excel.
 7. Włącz dodatek za pomocą procedury opisanej na początku tego artykułu.

Po wykonaniu powyższych czynności dodatek Power Pivot powinien działać już prawidłowo.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.