Aby otworzyć plik EXP musimy zainstalować przeglądarkę plików XPS w systemie Windows:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk START

2. Wybieramy pozycję APLIKACJE I FUNKCJE

3. Klikamy na FUNKCJE OPCJONALNE

4. Nastęnie klikamy na DODAJ FUNKCJE

5. Z listy wybieramy pozycję PRZEGLĄDARKA PLIKÓW XPS

 

Po zainstalowaniu Przeglądarki plików XPS pliki będą EXP będą otwierać się w tym programie.

Informacje dodatkowe

Świadczymy nasze usługi informatycznena terenie Wrocławia - tel. 792 792 589. 

Zajmujemy się również projektowaniem stron internetowych i składaniem komputerów dla osób prywatnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania u Państwa w firmie i ustalenia warunków współpracy.